Жария шарт

Қосымша 1

 

2023 жылғы«___»_________ №____бұйрықпен бекітілген. 

 

Көпшілікке арналған шарт          

Тұрғындарды сумен жабдықтау және/немесе су бұру қызметтерін ұсынуға арналған

 

Қарағанды қ.                                                                                   2023 жылғы«04» қазан

 

 

 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2019 жылғы24 маусымдағы № 58 бұйрығымен бекітілген, Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру қызметтерін көрсету жөніндегі үлгілік шартқа сәйкес әзірленген осы жария шарт (бұдан әрі – Шарт),«Қарағанды ​​су» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің, бұдан әрі «Жеткізуші»  деп аталатын, елді мекеннің сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне қосылған жеке тұлғаларға,шаруашылық мақсатында қызметтерді тұтынатын, бұдан әрі «Тұтынушылар» деп аталатын,сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін (бұдан әрі – Қызметтер) көрсету шарттарын белгілейді. Шарт бойынша «Жеткізуші» мен «Тұтынушылар» бірге «Тараптар» деп аталады.

 

1-тарау.Шартта пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

1.Шартта мынадай негізгi ұғымдар пайдаланылады:

 

«Қарағанды Су‎‎» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Жеткізуші):    сумен жабдықтау және су бұрудың толық технологиялық үдерісін жүзеге асыратын жәнеТұтынушыларға Қызметтер ұсыну мақсатында елді мекеннің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдаланатын, реттейтін және бақылайтын, сондай-ақ Тұтынушылардың сумен жабдықтау және су  бұру жүйелерінің жай-күйіне техникалық қадағалауды жүзеге асыратын су шаруашылық ұйымы.

 

Жеткізушінің өкілі:- суды есепке алу аспаптарын, суды есепке алу тораптарын және сумен жабдықтау және су бұру жүйесін тексеруге, суды есепке алу аспаптарын пайдалануға рұқсат беруге (пломбалауға), суды есепке алу аспабының пломбасын шешуге, хабарландыруларды табыс етуге, Қызметтерді уақытша тоқтатуға, суды есепке алу аспабының көрсеткіштерін салыстыруға және шешуге өкілеттігі бар Жеткізушінің абоненттік/эксплуатациялық бөлімшесінің қызметкері

Жеткізушінің абоненттік бөлімшесі: келесіміндеттерді атқаратын Жеткізушінің құрылымдық бөлімшесі:

1) Суды есепке алу торабын коммерциялық пайдалануға рұқсат беру;

2)Тұтынушының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін тиісті пайдалануын екі жақты акт толтыра отырып тексеру және оның нәтижелері бойынша Тұтынушыға хабарландыруларды табыс ету және Тұтынушының ай сайын беретін есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін тоқсан сайын салыстыру және оларды қабылдауды ұйымдастыру;

3)Жеткізушініңабоненттік бөлімшелерінде жәнекіріс қоңыраулары арқылы Тұтынушыларға анықтамалық-ақпараттық кеңес беру;

4)Суды есепке алу торабының тиектеулі арматурасын (шұра, кран) жабық күйінде құбыр желісінің көрінетін үзік және т.б. пломба қою арқылы қызмет беруді  уақытша тоқтату;

5)Тұтынушыныңжеке есеп шотында мәліметтерге өзгеріс енгізу;

6)Дебиторлық қарыздарды азайту бойынша шараларды іске асыру: көрсетілген Қызметтер бойынша берешек туралы Тұтынушыны хабардар ету, берешекке байланысты қызметті тоқтата тұру, дебиторлық берешекті мәжбүрлі түрде өндіріп алу.

 

Жеткізушініңэксплуатациалық бөлімшесі келесі міндеттерді атқаратын Жеткізушініңқұрылымдық бөлімшесі:

1)Жеткізуші пайдаланатын елді мекендегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне Тұтынушыныңсумен жабдықтау және су бұру желілерін қосу;

2)Жеткізушініңбаланстық тиесілік шекарасында (пайдалану жауапкершілігінде) орналасқан, елді мекеннің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану және оларға қызмет.

 

Тұтынушы- сумен жабдықтау және(немесе) су бұрудың реттеліп көрсетілетін қызметтерін пайдалануға ниеттенген  немесе пайдаланатын жеке немесе заңды тұлға.

 

Тұрғын жайбелгіленген құрылыс, санитарлық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да міндетті нормалар мен ережелерге сай келетін, тұрақты тұруға арналған және пайдаланылатынжеке тұрғын бірлігі (жеке тұрғын үй, пәтер, жатақханадағы бөлме).

 

Пәтер – тұрақты тұруға арналған және пайдаланылатын, көпқабатты тұрғын үйдің  бөлігі болып табылатын тұрғын жай.

 

Кондоминиум –дара (бөлек) меншiктегі пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан және жеке (бөлек) меншiкте болмайтын және пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншiк иелерiне көппәтерлі тұрғын үй тұрған  біртұтас бөлінбейтін жер учаскесін және (немесе) үй жанындағы жер учаскесін қоса алғанда, ортақ үлестік меншік құқығымен тиесiлi ортақ мүліктен тұратын, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тiркелген біртұтас мүліктік кешен.  

Уәкілетті органның ведомствосы – табиғи монополиялар тиесілісаласында басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосы.

Жеткізушінің ақпараттық ресурстары - Жеткізуші Тұтынушыларға жария түрде мәлімет беретін бұқаралық ақпарат құралы (мысалы, сайт http://kar-su.kz/, Instagram @karagandysu, Facebook @karagandasu, және т.б.);

Энергия тұтынуды есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (ЭТЕАЖ) –коммерциялық есепке алу құралдарынан деректерді коммерциялық есепке алуды, қашықтықтан жинауды, сақтауды,талдауды жүзеге асыратын есепке алудың автоматтандырылған жүйесі.

Суды коммерциялық есепке алудың ақпараттық - өлшеу жүйесі – бұл суды коммерциялық есепке алу деректерін өлшеу, жинақтау, өңдеу, сақтау және қашықтықтан беру үшін өлшеу құралдарының және  ақпараттық – бағдарламалық кешен жиынтығы.

Суды есепке алудың аспабы – нормаланғанметрологиялық сипаттамалары бар суды есепке алу торабының элементі, белгілі бір уақыт аралығы ішінде физикалық шама бірлігін жаңғыртатын және сақтайтын, Қазақстан Республикасының Заңнамасында белгіленген тәртіппен  суды коммерциялық есепке алу үшін қолдануға рұқсат етілген, міндетті тәртіппен импульстік шығуы бар, судың (ауызсу, техникалық, сарқынды және сулардың басқа түрлерінің) көлемін өлшеуге арналған техникалық құрал.

Үйге ортақ суды есепке алу аспабы (ҮОСЕАА) –кондоминиумның сумен жабдықтау және(немесе) су бұру жүйесінде шығындарды есепке алу мақсатында кондоминиум қатысушыларының пайдалану жауапкершілігі шекарасына орнатылатын есепке алу аспабы.

          Суды есепке алу аспабын салыстырып тексеру –суды есепке алу аспабының белгіленген техникалық және метрологиялық талаптарға, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 205 жылғы 28 тамыздағы №621 бұйрығымен бекітілген  Сумен жабдықтау және(немесе) су бұру жүйелеріндегі суды есепке алу аспаптарын таңдау, монтаждау және пайдалану қағидалары талаптарына сәйкестігін анықтау және растау мақсатында аккредиттелген заңды тұлғалар орындайтын операциялар жиынтығы.

Суды есепке алу торабы - суды есепке алудықамтамасыз ететін құрылғылар (тиектеулі арматура, өлшеу құралына дейін және одан кейінгі құбыр желілерінің тік бөліктері, деректерді қашықтықтан беру құрылғысы, су қысымын реттегіш және құрылғылардың басқа түрлері) мен аспаптар (су өлшегіш, шығын өлшегіш, манометр) жүйесі.

Деректерді қашықтықтан беру құрылғысы (модем) - суды есепке алу аспабының импульс санын есептеу арқылы ұсынылған Қызметтердің көлемін анықтауға және Жеткізушінің деректерді жинау-беру құрылғысында деректерді жіберуге арналған электронды техникалық құрал.

 Абаттандыру деңгейі - сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің болуы, сонымен бірге Жеткізушінің коммуналдық қызметтерін пайдаланғанда қолданылатын тұрғын үй жабдықтарының болуы

 Тұтынушының жеке есеп шоты – тұтынушы ретінде тіркелгенде берілетін реттік номер.

Есепке алу аспаптарын тексеру – есепке алу аспаптарының жай-күйін тексеру, оның техникалық талаптарға сәйкестігін анықтау және растау, көрсеткіштерін алу, сондай-ақ су өлшеу торабындағы пломбалардың бар-жоғын және тұтастығын анықтау үшін Жеткізушінің өкілі орындайтын операциялар жиынтығы.

Сумен жабдықтау- суды алуға, сақтауға, дайындауға, беруге және оны тұтыну орындарына бөлуге арналған инженерлік желілер мен құрылыстар кешені;

 Су бұру жүйесі- сарқынды суларды жинауға, тасымалдауға, тазартуға және бұруға арналған инженерлік желілер мен құрылыстар кешені

 Пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы - тараптардың келісімімен белгіленетін міндеттер (оларды пайдалану жауапкершілігі) белгісі бойынша сумен жабдықтау және су бұру жүйелері элементтерінің бөлу орны. Мұндай келісім болмаған кезде пайдалану жауапкершілігінің шекарасы теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекарасы бойынша белгіленеді;

 Баланстық тиесілілігін бөлу шекарасы-сызбада көрсетілетін меншіктік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару белгісі бойынша иеленушілер арасындағы сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің элементтерін бөлу орны.

Су құбырын енгізу- қосылу нүктесіндегі тиекті арматурасы бар құдықты қоса алғанда, ғимараттағы бірінші ысырмаға дейінгі сумен жабдықтаудың тарату желісіндегі құбыр

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне қосылу- елді мекенніңсумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне күрделі құрылыс объектілерінің, оның ішінде Тұтынушының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің технологиялық қосылуы.

Есеп айырысу кезеңі - Тұтынушы көрсетілетін қызмет үшін есеп айырысу жүргізетін айдың бірінші күні сағат 00:00-ден бастап айдың соңғы күні сағат 24:00-ге дейін күнтізбелік бір айға тең уақыт кезеңі ретінде Шартта айқындалған;

Судың коммерциялық есебі - тараптар арасында өзара есеп айырысу үшін қажетті су көлемін есепке алу.

Төлем құжаты - Өнім берушінің ұсынған көрсетілетін қызметтері (тауарлары, жұмыстары) үшін төлемді жүзеге асыру үшін жасалған, соның негізінде төлем жүргізілетін құжат (шот, хабарлама, түбіртек, ескерту-шот);

Су тұтыну нормасы - «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабы 1-тармағының 34) тармақшасына сәйкес жергілікті атқарушы орган айқындайтын нақты елді мекендегі бір адамның, жеке қосалқы шаруашылықтағы жануарлардың тәуліктік қажеттілігін қанағаттандыруғанемесе суармалы ауданның бір бірлігіне арналған судың мөлшері;

Сумен жабдықтау жүйесінің толық қуаты - 1,0 d (d – құбырдың ішкі диаметрі) тең толған кездері және оның тәулігіне 24 сағат бойы әрекет етуі кезінде су қозғалысының жылдамдығы секундына бір метр кезіндегі су шығыны.

Қызметтер тарифі- реттелетін қызметтер құнының ақшалай тұлғатануы.

Елді мекендегі Қызметтерге қолданыстағы тариф Жеткізушінің ресми сайтында көрсетілген http://kar-su.kz/ru/tarify

Суды Есепке алу торабына жібермеу - Өнім беруші өкілінің сарқынды сулардың сынамаларын алу үшін аумақта орналасқан немесе шаруашылық қарауындағы сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің барлық элементтерінің көрсеткіштерін алу және жұмысқа қабілеттілігін тексеру, техникалық жай-күйін және қауіпсіздігін бақылау үшін суды есепке алу торабына рұқсат беруден Тұтынушының бас тартуы (кедергі келтіру);

Осы Шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының Су кодексіне және Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына   сәйкес қолданылады.

2-тарау. Шарттың нысанасы

 

1. Шарт талаптарына сәйкес Жеткізуші Тұтынушыға қызметтер көрсетуге міндеттенеді, ал Тұтынушы ұсынылған көрсетілетін қызметтерге осы Шартта белгіленген мерзімдерде, тәртіппен және мөлшерде ақы төлеуге міндеттенеді.

2.Ұсынылатын көрсетілетін қызметтердің сипаттамалары мен берілетін судың сапасы Қазақстан Республикасы заңнамасының, санитарлық қағидалардың, мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.

3. Шарт тұтынушымен жеке тәртіппен оның меншігінде немесе басқа да заңды негіздерде Өнім берушінің техникалық шарттарға сәйкес орындалған елді мекеннің сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне қосылған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелері болған кезде жасалады.

4.Тұтынушыны сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелеріне қосуға арналған техникалық шарттарда көрсетілген көлемдерге сәйкес Тұтынушы алатын ауыз судың рұқсат етілген көлемі___________ м3/жыл, техникалық су ___________ м3/жыл Тұтынушыдан шаруашылық-тұрмыстық және өндірістік сарқынды сулардың ластану құрамы бойынша оларға жақын бөлінетін __________ м3/жыл.

5.Ауыз суды тұрмыстық тұтыну үшін пайдаланатын жеке тұлға оны пайдалануға және түзілетін сарқынды суларды оған қажетті мөлшерде тастауға құқылы

6. Қызмет көрсету режимі - тәулік бойы.

7.Кондоминиум объектілеріндегі пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы:

1)сумен жабдықтау бойынша - ғимаратта су құбырын енгізудегі бірінші ысырманың бөлуші фланеці;

2)су бұру бойынша - елді мекеннің су бұру желілеріне қосылған жердегі құдық.

 3- тарау.Жеке есеп шот

 

Елді мекеннің сумен жабдықтау және су бұру жүйесіне тұтынушының сумен жабдықтау және су бұру желілерінің қосылу күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Тұтынушы жеке есеп шот ашу туралы жазбаша өтінішімен Жеткізушінің абоненттік бөлімшесіне жүгінеді.

 

 4- тарау. Көрсетілетін қызметтерді ұсыну шарттары

1.Қызметтер көрсетуді тоқтата тұру мынадай жағдайларда жүргізіледі:

1)авариялық жағдай не азаматтардың өмірі мен қауіпсіздігіне қауіп - қатер төнген;

2)Жеткізушінің желісіне өздігінен қосылған;

3)есеп айырысу кезеңнен кейінгі екі ай ішінде қызметтер үшін төлемақы жасалмаған;

4)сарқынды сулардың сынамаларын алу үшін аумақта орналасқан немесе шаруашылық жүргізуіндегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің барлық элементтерінің көрсеткіштерін алу және жұмысқа қабілеттілігін тексеру, техникалық жай-күйі мен қауіпсіздігін бақылау үшін суды есепке алу аспаптарына Өнім беруші өкілдерін бірнеше рет жібермеу;

5)Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарымен негізделген құбыр жолдарға дезинфекция жүргізу қажет болған жағдайда;

6)Нормативтік құқықтық актілерде және Тараптардың келісімінде көзделген басқа да жағдайларда тоқтатылады.

 

Осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда қызметтер көрсетуді тоқтата тұру дереу жүргізіледі. Осы тармақтың 3), 4), 5) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда Тұтынушы көрсетілетін қызметті көрсетуді ұсынуды тоқтата тұрғанға дейін кемінде бір ай бұрын ескертіледі

2. Шарттың  4- тараудың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында ескертілген жағдайларда пайда болған бұзушылықтарды жойған кезде Тұтынушыны қосу жүргізіледі

3. Шарттың 4- тараудың 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген бұзушылықтар үшін Тұтынушыға көрсетілетін қызметті ұсынуды тоқтата тұрған жағдайда, қосу борышты өтегеннен кейін жүргізіледі. Бірнеше рет ажыратылған жағдайда қосу борышты өтегеннен және қосқаны үшін ақы төлегеннен кейін жүргізіледі.

4. Өнім беруші жоспарлы-алдын алу жөндеуді, сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелеріне қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды, жаңа Тұтынушыларды Тұтынушы қосылған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру желілеріне қосу жөніндегі жұмыстарды жүргізген жағдайда, Өнім беруші Тұтынушыны кемінде үш жұмыс күні бұрын қызметтерді уақытша тоқтата тұру туралы ескертеді.

5. Тұтынушының өндірістік ағынды суларын Жеткізушінің су бұру жүйелеріне қабылдау Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 шілдедегі № 546 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 11932 болып тіркелген) Елді мекендердің су бұру жүйелеріне ағынды суларды қабылдау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

6. Жеткізушінің аттестатталған зертханасы орындаған талдау нәтижелері бойынша Тұтынушының сарқынды суларындағы зиянды заттардың рұқсат етілген шоғырлануы асып кеткен кезде, Тұтынушы өндірістік сарқынды суларды су бұру жүйесіне ағызуды тоқтатады және зиянды заттардың рұқсат етілген шоғырлануына қол жеткізгенге дейін ластануды төмендету жөнінде шұғыл шаралар қабылдайды. Ластану құрамының артуына әкеп соққан себептерді жойғаннан кейін Тұтынушының өтінімі бойынша Өнім беруші сынамаларды қайта іріктеуді жүргізеді.

 5-тарау. Көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу тәртібі

 

1. Осы Шарт бойынша ұсынылған қызметтер үшін ақы төлеу уәкілетті органның ведомствосы бекіткен тарифтер бойынша жүргізіледі.

2.Тарифтерді өзгерту Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі

3.Егер тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, Тұтынушы нақты ұсынылған қызметтердің мөлшері үшін ай сайын төлем құжатының негізінде есеп айырысу кезеңінен кейінгі айдың 25-не дейінгі мерзімде төлейді. Есептік кезең бір күнтізбелік айды құрайды.

6- тарау. Көрсетілетін қызметтердi босатуды және тұтынуды есепке алу

1.Көрсетілген сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің көлемі коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштері бойынша айқындалады.

Осы Шартпен қамтылмаған сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің көрсетілген көлемін айқындау тәртібі Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2011 жылғы 26 қыркүйектегі № 354 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 7257 болып тіркелген) Сумен жабдықтау және су бұру бойынша көрсетілген қызметтердің көлемін есептеу әдістемесіне сәйкес айқындалады. 

2.Жеткізушінің су бұру жүйелеріне Тұтынушыдан бөлінген су мөлшері мына жағдайларда:

1)ыстық сумен жабдықтаудың жабық жүйесі кезінде, суық су Тұтынушыға орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесінен келіп түскен кезде және ғимаратта екі құбырға бөлінеді: біреуі - одан әрі үйішілік суық сумен жабдықтау тарату желісіне, екіншісі - жергілікті су жылытқыш арқылы ыстық сумен жабдықтаудың үйішілік тарату желісіне жіберілген суық судың мөлшеріне. Бұл ретте үйге ортақ есепке алу аспаптары суық сумен жабдықтау кірмелерінде пайдалану жауапкершілігін бөлу шекараларында орнатылады;

2) ыстық сумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде, ыстық су орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесінен келіп түскен кезде-жіберілген суық су мен ыстық су мөлшері. Үйге ортақ су есепке алу аспаптары ыстық және суық сумен жабдықтау кірмелерінде пайдалану жауапкершілігін бөлу шекараларында орнатылады 

3.Тұтынушы қайтарымсыз пайдаланған, шығарылатын өнімнің құрамына кірген, суаруға сарқынды суларды бұру жүйесіне ағызылмайтын су бұру қызметтеріне ақы төлеуді есептеу кезінде ескерілмейді.

Есепке алынбаған судың көлемі технологиялық есептеулерге сәйкес анықталады. 

4.Тұтынушының суды есепке алу аспабының техникалық және метрологиялық сипаттамалары су тұтынудың нақты көлеміне сәйкес келуі тиіс.

5.Жеткізуші Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 тамыздағы № 621 бұйрығымен бекітілген Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріндегі суды есептеу аспаптарын таңдау, монтаждау және пайдалану қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 12111 болып тіркелген) сәйкес есепке алу құралдарын пайдалануға жіберуді жүзеге асырады.  

6.Тұтастығы бұзылған, бастапқы тексеру туралы бедері жоқ, тексеру мерзімі өткен есепке алу аспаптарын орнатуға және пайдалануға жол берілмейді.

7. Белгіленген тексеру мерзімі өткеннен кейін суды есепке алу аспабын техникалық талаптарға сәйкес келмейтін ретінде коммерциялық есептен автоматты түрде алынады. Жеткізуші тексеру мерзімі аяқталғанға дейін 30 күн бұрын Тұтынушыны есепке алу аспабын кезекті мемлекеттік тексеруді жүргізу немесе оны ауыстыру қажеттігі туралы хабардар етеді.

8. Жеткізуші хабарлаған кезде кезекті тексеруге, жөндеуге немесе ауыстыруға байланысты есепке алу аспаптары уақытша болмаған жағдайда, сондай-ақ Тұтынушының кінәсінен емес есепке алу аспабының ақаулығы анықталған кезде ұсынылған сумен жабдықтау қызметтерінің ұсынылған қызметтерінің көлемі аспаптардың болмауы кезеңіне есепке алу аспаптарының көрсеткіштеріне сәйкес алдыңғы үш айдағы орташа шығыс бойынша анықталады, бірақ бір айдан аспайтын мерзімде. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін, есептеу аспаптары болмаған жағдайда, ұсынылған сумен жабдықтау қызметтерінің көлемі жеке тұлғалар үшін су тұтыну нормалары бойынша, заңды тұлғалар үшін осы Шарттың 2 таруының 4-тармағына сәйкес анықталады.

9.Пәтерде немесе жеке үйде орнатылған есепке алу аспаптарының сақталуын қамтамасыз ету Тұтынушыға жүктеледі. Жеткізуші есепке алу аспаптарын арнайы бөлінген үй-жайларға орнатқан кезде олардың сақталуына Жеткізуші теңгерімдік тиесілілігін шектеу актісіне және пайдалану жауапкершілігіне сәйкес жауапты болады.

10.Тұтынушыдан суды есепке алу схемасын бұзу, басқару тораптары мен есепке алу аспаптарында пломбаларды жұлып алу, есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін бұрмалайтын құрылғыларды орнату фактілері анықталған кезде Тұтынушыға соңғы тексеру жүргізілген күннен бастап анықталған күнге дейін, бірақ екі айдан аспайтын мерзімде, тәулігіне 24 сағат ішінде жұмыс істеген кезде құбырдың басқару торабына дейінгі толық өткізу қабілеті есебінен суды пайдаланғаны үшін қайта есептеу жүргізіледі.

11.Бұзушылықтар анықталған жағдайда ұсынылған, сумен жабдықтау қызметтері көлемінің есебі Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2011 жылғы 26 қыркүйектегі № 354 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 7257 болып тіркелген) Сумен жабдықтау және су бұру жөнінде көрсетілген қызметтің көлемін есептеу әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.

7-тарау. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi

1.  Тұтынушы:

1) Шарттың талаптарына сәйкес көлемде денсаулығына қауіпсіз, мүлкіне зиян келтірмейтін белгіленген сападағы қызметтерді алуға;

2) ағынды суларды рұқсат етілген жүктеме шегінде қажетті көлемде жіберуге;  

3) Жеткізушіден «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы No 204-VI Заңына сәйкес, қызметтерді есепке алу аспаптарын орнатуды талап етуге;

4) Жеткізушінің заңнамаға қайшы келетін іс-әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне уәкілетті органның ведомствосына және (немесе) сот тәртібімен шағымдануға;

5) көпшілік тыңдауларға қатысуға;

6) Қызметтерді тиісінше ұсынбау салдарынан өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянды толық көлемде өтеуді, сондай-ақ моральдық зиянды өтеуді белгіленген тәртіппен талап етуге;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін қызмет ұсынылған жағдайда көрсетілетін қызметтердің құнын қайта есептеуді талап етуге;

8) Егер Жеткізуші белгіленген тәртіппен шот қоймаған болса, алынған қызмет үшін төлем жасамауға;

9) көрсетілген қызметті ұсынуға Жеткізушімен шарт жасасу;

10) ұсынылған қызметке толық төлем жасаған жағдайда бір айдан кешіктірмей бұл туралы Өнім берушіні жазбаша хабардар етіп, Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы

2. Тұтынушы:

1) нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес өзіне меншік құқығымен немесе өзге де заңды негізде тиесілі және (немесе) оның пайдалану жауапкершілігінің шекарасында орналасқан сумен жабдықтау және су бұру желілері мен жабдықтарының пайдаланылуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;

2) есепке алу құралдарының болуы және Жеткізуші ұсынған төлем құжаттарының негізінде ұсынылған қызметтерге олардың көрсеткіштеріне сәйкес уақтылы және толық көлемде ақы төлеуге;

3) Жеткізушіге көрсетілетін қызметтерді пайдалану кезінде туындаған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелерінің желілері мен құрылыстарының, өзіне меншік құқығымен немесе өзге де заңды негізде тиесілі және (немесе) оның пайдалану жауапкершілігі шекараларында орналасқан, орталықтандырылған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйесінің жұмысына теріс әсер етуі және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін есепке алу аспаптарының жұмысындағы ақаулар туралы, ал сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелерінің желілері немесе құрылыстары бүлінген немесе, төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі жергілікті органдарға, санитарлық - эпидемиологиялық қызметке және қоршаған ортаны қорғау қызметіне де дереу хабарлауға;

4) есепке алу аспаптарының, есепке алу аспаптарындағы пломбалар мен тексеру белгілерінің, есепке алу тораптарындағы пломбалардың, айналма желінің ысырмаларындағы, оның пайдалану жауапкершілігі шекарасындағы өрт гидранттарындағы пломбалардың сақталуын, тиісті техникалық жай-күйін қамтамасыз етуге, көрсетілген үй-жайларды таза ұстауға, сондай-ақ су мен ағынды суларды есепке алу тораптары мен аспаптарына кіруге кедергі келтіретін заттарды, есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін бұрмалауы мүмкін механикалық, химиялық, электромагниттік немесе өзге де әсерлерді сақтауға жол бермеуге;

5) Жеткізушіні және мемлекеттік өртке қарсы қызметтің жергілікті органдарын өрт сөндіру гидранттарын олар бұзылған немесе оның су құбыры желілерінде авария туындаған жағдайларда пайдалану мүмкін еместігі туралы дереу хабардар етуге;

6) есепке алу аспаптарының барлық зақымданулары немесе ақаулары туралы, пломбалардың бүтіндігінің бұзылғандығы туралы Жеткізушіге дереу хабарлауға;  

7)ағынды сулардың сынамаларын алу үшін, сондай-ақ берешегі болған жағдайда Тұтынушының желілерін ажырату үшін аумақта орналасқан немесе шаруашылық жүргізуіндегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің барлық элементтерінің көрсеткіштерін алу және жұмысқа қабілеттілігін тексеру, техникалық жай-күйін және қауіпсіздігін бақылау үшін Жеткізуші өкілдерінің есепке алу құралдарына кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге;

8)Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 шілдедегі № 546 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 11932 болып тіркелген) Елді мекендердің су бұру жүйелеріне ағынды суларды қабылдау қағидаларында көзделген жағдайларда ағынды суларды оқшау тазартуды қамтамасыз ету;

9)көрсетілетін қызметті тұтыну кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша талаптарды сақтауға;

10)орталықтандырылған су бұру жүйесінің жұмысына теріс әсерді болдырмау мақсатында белгіленген зиянды заттардың рұқсат етілген шоғырлануынан асатын ластануы бар ағынды суларды ағызуға жол бермеуге;

11)сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымның рұқсатынсыз өзге Тұтынушыларды сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың меншікті желілеріне қоспауға;

12)Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де талаптарды орындауға міндетті.

 

3. Жеткізуші:

1)ұсынылған қызметтер үшін төлемді уақытылы және толық көлемде алуға;

2)уәкілетті орган бекіткен тәртіппен тарифтердің қолданылу кезеңінде барлық Тұтынушылар үшін ұсынылатын қызметтерге тарифтерді төмендетуге;

 3)жеке шарт (келісім) бойынша пайдалану жауапкершілігі шегінде Тұтынушының сумен жабдықтау және (немесе) су бұру желілері мен құрылыстарына техникалық қызмет көрсетуді және пайдалануды жүргізуге;

4)көрсетілетін қызметтерді тұтыну мен төлеуді бақылауды жүзеге асыруға;

5)тиісті лицензиясы болған кезде көрсетілетін қызметті есепке алу аспаптарының жұмыс қабілеттілігін тексеруді және салыстырып тексеруді жүргізуге құқылы.

 

4.Жеткізуші:

1)нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес өзіне меншік құқығымен немесе өзге де заңды негізде тиесілі және (немесе) оның пайдалану жауапкершілігі шекарасында орналасқан елді мекеннің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін тиісінше пайдалануды қамтамасыз етуге;

2)санитарлық ережелерге (гигиеналық нормативтерге) сәйкес ауыз суды дайындауды және оны Тұтынушыға беруді қамтамасыз етуге;

3)Тұтынушыны басқа Тұтынушылардың міндеттемелерін орындамау себептері бойынша қызмет алу кезінде шектемей, жасалған шартқа сәйкес Тұтынушыға қызметтерді уақтылы және үздіксіз ұсынуды қамтамасыз етуге;

4) құрылыс объектілерін қабылдау және пайдалануға беру жағдайларын қоспағанда, қызметтерді сатып алуға және орнатуға арналған шарт жасалған және уәкілетті органның ведомствосымен келісілген төлем енгізілген жағдайда қызметтерді есепке алу аспаптарын сатып алуға және Тұтынушыларға орнатуға;

5) қызмет көрсетуге байланысты кез келген функцияларды басқа тұлғаларға беруге жол бермеуге;

6) көрсетілетін қызметтердің сапасы мен санын есепке алуды және бақылауды жүргізу, қызметтерді ұсынудың бұзылуының алдын алу және жою бойынша уақтылы шаралар қабылдау;

7)  Тұтынушымен қызмет көрсетуге шарт жасасу;

8) уәкілетті органның ведомствосы бекіткен тарифтер бойынша сумен жабдықтау және (немесе) су бұру қызметтерін ұсынуға;

9) есептік кезеңнен кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі мерзімде Тұтынушыға ұсынылатын қызметтер үшін ақы төлеуге төлем құжатын ұсынуға;

10) Тұтынушыларды Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар туралы заңнамасында белгіленген мерзімдерде тарифтердің немесе олардың шекті деңгейлерінің өзгеруі туралы хабардар етуге;

11) 24 сағат ішінде Тұтынушының негізделген талаптары бойынша ұсынылатын қызметтердің сапасы мен көлемін қалпына келтіру жөнінде шаралар қабылдауға;

12) сумен жабдықтау және су бұру желілерін, есепке алу аспаптарын тексеру кезінде, сондай-ақ Тұтынушының есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу кезінде қызметтік куәлігін көрсетуге;

13) профилактикалық және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезеңінде Тұтынушыға ауыз суын көлік құралдарымен жеткізіп беруге;

14) Тұтынушының желілері мен құрылыстары жарамды және (немесе) Өнім берушінің техникалық шарттары орындалған жағдайда Тұтынушының объектілерін сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелеріне қосуға рұқсат беруге

15) үшінші тұлғалардың рұқсатсыз қол жеткізуінен Тұтынушының дербес деректерінің құпиялылығын қамтамасыз етуге;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде осы Шартты орындауға байланысты мәселелер бойынша абоненттің шағымдары мен өтініштеріне жауап беруге;

17) Тұтынушының қатысуымен орталықтандырылған сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне қосуға (жалғауға) арналған есептеу аспаптарын, есептеу тораптарын, құрылғылар мен құрылыстарды пайдалануға рұқсат беруді жүзеге асыруға;

18) Тұтынушының есепке алу аспаптарын пломбалауды жүргізуге;

19) Тұтынушыны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда сумен жабдықтауды және (немесе) су бұруды уақытша тоқтату немесе шектеу туралы ескертуге;

 20) өзіне меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде тиесілі орталықтандырылған сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріндегі авариялар мен зақымдануларды нормативтік құжаттарда белгіленген тәртіппен және мерзімдерде уақытылы жою жөнінде қажетті шаралар қабылдауға;

21)  Қызмет көрсету жүзеге асырылатын сумен жабдықтау және су бұру желілеріне жоспарлы-алдын ала жөндеу жүргізудің кестесі мен мерзімдері туралы Тұтынушыларды хабардар етуге;

22) орталықтандырылған су бұру жүйесінің жұмысына теріс әсердің алдын алу мақсатында Тұтынушылардың өндірістік сарқынды суларынан сынама алуды жүзеге асыру және зерттеу жүргізуге міндетті.

8-тарау.Тараптарды шектеу

        1.Тұтынушыға: 

          1)Жеткізушінің келісімінсіз есептеу тораптарын қайта жабдықтауға, сондай-ақ есептеу аспаптарын орнатуды және (немесе) алуды жүргізуге;

2)Жеткізушікеліскен және қабылдаған қолда бар суды есепке алу схемаларын бұзуға тыйым салынады.

 2.Жеткізушіге:

1)Басқа Тұтынушылардың талаптарды орындамау себептері бойынша қызмет көрсетуден бас тартуға немесе Тұтынушыны қызмет алудан шектеуге;

2)ұсынылған қызмет үшін уәкілетті органның ведомствосы белгілеген мөлшерден асатын төлем алуға;

3)Тұтынушыдан төлем құжаттарын ұсынбай көрсетілетін қызметтердің ай сайынғы төлемін талап етуге тыйым салынады.

3.Тараптарға Тараптардың құқықтарын шектейтін не Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгеше түрде бұзатын іс-әрекеттер жасауға тыйым салынады.

9-тарау. Тараптардың жауапкершiлiгi

1.Жабдықтар мен инженерлік желілерді тиісті ұстауға жауапкершілік оның меншік иесіне жүктеледі және теңгерімдік тиесілілік бөлінісінің шекаралары бойынша анықталады.

2.Шартта көзделген міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда кінәлі Тарап екінші Тарапқа Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтірілген залалды өтейді.

3.Тұтынушы ұсынылған қызметтер үшін төлем ақы мерзімі өткен жағдайда Шартқа сәйкес 10-тарауының 2-тармағындакөзделген жағдайларды қоспағанда осы сомаларды төлеу күні қолданыста болған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландыру ставкасы бойынша мерзімі өткен әрбір күн үшін, бірақ негізгі борыш сомасынан аспайтын тұрақсыздық айыбын төлейді.

Тұрақсыздық айыбының мөлшерін белгілеу Тұтынушымен шарт жасасқан кезде жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбын есептеу мерзімінің басталуы, егер Тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, есеп айырысу кезеңінен кейінгі айдың 26 күні болып табылады.

4.Егер Жеткізуші үшін Тұтынушыға қызмет көрсету мүмкін еместігі Жеткізуші мен шарттық қатынастарда тұратын басқа тұлғалардың кінәсінен болса, Тұтынушы алдында Жеткізуші жауапты болады.

5.Тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) төлеу Тараптарды Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

6.Тараптардың келісімі бойынша құжатпен расталған ауыр материалдық шығынға немесе уақытша еңбекке жарамсыздыққа әкеп соққан ауру немесе жазатайым оқиға кезінде Тұтынушыға, оның жазбаша өтінішімен өсімпұл есептеу жөніндегі мерзім ұзартылуы мүмкін.

10-тарау. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары

1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, егер бұл еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Бұл жағдайда Тараптардың ешқайсысы шығындарды өтеуге құқылы болмайды. Тараптардың кез келгенінің талап етуі бойынша өзара міндеттемелердің орындалуын айқындайтын комиссия құрылуы мүмкін. Бұл ретте Тараптардың ешқайсысы еңсерілмейтін күш мән-жайлары басталғанға дейін туындайтын шарт бойынша міндеттерден босатылмайды.

Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда, Тараптар олар басталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті ұйымы растаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталу күнін және сипаттамасын нақтылайтын жазбаша хабарламаны кейіннен табыс ете отырып не пошта арқылы жібере отырып, бұл туралы бір-біріне хабарлайды.

2. Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелері еңсерілмейтін күш мән-жайларының қолданылу мерзіміне, бірақ мұндай мән-жайлар Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі келтіретін дәрежеде ғана тоқтатыла тұруы мүмкін.

Егер еңсерілмейтін күш мән-жайлары үш және одан да көп айға созылатын болса, Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапқа болжамды бұзу күніне дейін кемінде күнтізбелік жиырма күн бұрын алдын ала хабарлаған жағдайда Шартты бұзуға құқылы. Бұл ретте Тараптар отыз күнтізбелік күн ішінде Шарт бойынша барлық өзара есеп айырысуларды жүргізуге міндеттенеді.

11-тарау.  Жалпы ережелер және дауларды шешу

 

1.Шарттың қандай да бір ережесі бойынша немесе тұтастай алғанда, немесе Шарттың ережелеріне қатысты қандай да бір мәселеге немесе іс-әрекетке байланысты туындаған қандай да бір дау немесе келіспеушілік жағдайында Тараптардың кез келгені екінші тарапқа даудың мәнін толық баяндай отырып, наразылық жолдауға құқылы.

Тараптар барлық дауларды келіссөздер жолымен реттеу үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.

2.Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда Шарт бойынша барлық даулар мен келіспеушіліктер жауапкердің орналасқан жері бойынша соттарда шешіледі.

Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда Шартты бұзуға құқылы.

3.Тараптардың Шарттан туындайтын және онымен реттелмеген қатынастары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

4.Шарт екі данада қазақ және орыс тілдерінде әрбір Тарап үшін бір данадан жасалады.

Тараптардың келісімі бойынша Шарт Үлгілік шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да талаптармен толықтырылуы мүмкін.

5.Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге арналған Шарт Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органдарында тіркеледі және ол тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

6.Осы құқықтық қатынастар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі және қолданыстағы шартпен шектелмейді.

7.Қазақстан Республикасының 199 жылғы 27 желтоқсандағы № 268-ХIII Азаматтық Кодексінің 387-бабына сәйкес бұл шарт жария болып табылады.

8.Шартқа барлық өзгертулер мен толықтырулар жария шарттың жаңа редакциясын жариялау арқылы енгізіледі.

 

12-тарау.  Шарттың қолданылу мерзімі

1.Осы Шарттың талаптары барлық Тұтынушыларға қолданылады және өткен жылы«Қарағанды ​​Су» ЖШС директорының 2022 жылғы 14 қаңтардағы №30 бұйрығымен бекітілген http://kar-su.kz/ «Қарағанды ​​Су» ЖШС ресми сайтында жарияланған «Халыққа сумен жабдықтау және/немесе су бұру қызметтерін көрсету туралы Жария Шартын» ауыстырады.

2.Тұтынушымен сумен жабдықтау және/немесе су бұру қызметтерін көрсетуге арналған осы Шарт, оны сумен жабдықтау және/немесе су бұру жүйелеріне қосқан күннен бастап жасалған болып есептеледі.

3.Шарт 20_ жылғы «__» ________ сағат 00:00-ден (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша) бастап күшiне енедi және 20___ жылғы «__» ________ сағат 24:00-ге дейiн қолданылады.

4.Шарттың қолданылу мерзiмi, егер Шарттың қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн күнтізбелік отыз күн бұрын тараптардың бipeуi бұл туралы мәлiмдесе, көрсетілетін қызметтерді ұсыну көлемiн нақтылай отырып, белгiлi бiр мерзiмге ұзартылады. Шарттың мерзімін ұзарту Шартқа қосымша келiсiммен ресiмделедi.

5.Тараптардың бірінің мерзім аяқталғаннан кейін шартты тоқтату немесе өзгерту туралы өтініші болмаған жағдайда, ол шартта көзделген мерзімге және шарттарда ұзартылған болып есептеледі.

 

13-тарау. Тараптардың  деректемелері

 

Жеткізуші:

«Қарағанды Су» ЖШС

100008  Қарағанды қ.,  Привокзальная көш. 5

БИН 040640005089

«Евразиялық Банк» АҚ

БИК: EURIKZKA, КБе 17

ИИК KZ4294804 KZТ22031530

e-mail: info@kar-su.kz,

kancsb@kar-su.kz.

 

Тұтынушы:

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________