Тарифы

 30/11/2023

«Қарағанды Су» ЖШС тұтынушылардың назарына Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің 2023 жылғы 26 маусымдағы №67-ШБ-нің бұйрығымен бекітілген  «Қарағанды Су» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне 2024 жылғы 1 қаңтар мен 31 желтоқсан аралығындағы кезеңге арналған  «Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар туралы» Заңының 22-бабы 1-тармағының 1), 4), 9-2) тт сәйкес тарифтер бекітілді.

1.1. тұтынушылар топтары үшін сумен жабдықтау қызметтеріне:

- - қосылған құн салығын ескере отырып, магистральдық құбырлар (техникалық су) арқылы 1 м3 үшін 44,42 теңге мөлшерінде су беру;

- халық қосылған құн салығының есебімен 1 м3 үшін 150,06 теңге мөлшерінде;

- «Теплотранзит Қарағанды» ЖШС қосылған құн салығын ескере отырып, 1 м3 үшін 222,05 теңге мөлшерінде;

- «Қарағанды Энергоцентр» ЖШС қосылған құн салығын ескере отырып, 1 м3 үшін 181,52 теңге мөлшерінде;

- «Оқжетпес-Т» ЖШС қосылған құн салығының есебімен 1 м3 үшін 141,46 теңге мөлшерінде;

- қосылған құн салығының есебімен 1 м3 үшін 1248,08 теңге мөлшерінде бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар;

- тұтыну көлемі жылына 5 000 м3 аспайтын, қосылған құн салығының есебімен 1 м3 үшін 550,27 теңге мөлшерінде өзге де заңды тұлғалар;

- тұтыну көлемі жылына 5 000 м3 және одан көп, құн салығының есебімен 1 м3 үшін 1216,28 теңге мөлшерінде өзге де заңды тұлғалар.

1.2. тұтынушылар топтары үшін су бұру қызметтеріне:

- халық қосылған құн салығының есебімен 1 м3 үшін 213,00 теңге мөлшерінде;

- бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар үшін қосылған құн салығының есебімен 1006,72 теңге мөлшерінде,

- басқа тұтынушылар үшін қосылған құн салығының есебімен 1 м3 үшін 942,22 теңге мөлшерінде.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Қарағанды Су» ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Қарағанды облысы бойынша Департаментінің 2023 жылғы 26 маусымдағы № 67-НҚ бұйрығымен 2023 жылғы 1 шілдеден бастап 2023 жылға қолданысқа енгізілетін тарифтер бекітілгенін тұтынушылардың назарына жеткізеді:

1.1. су шаруашылығы жүйесінің қызметтеріне:

- ҚҚС есебімен 1м3 үшін 40,15 теңге мөлшерінде магистральдық құбырлар (техникалық су) арқылы су беру:

- халық үшін ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 135,21 теңге мөлшерінде;

- «Теплотранзит Караганда» ЖШС үшін ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 192,39 теңге мөлшерінде;

- «КарагандаЭнергоцентр» ЖШС үшін ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 157,27 теңге мөлшерінде;

- «Окжетпес-Т» ЖШС үшін ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 122,57 теңге мөлшерінде;

- бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар үшін ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 1081,40 теңге мөлшерінде;

- тұтыну көлемі жылына 5 000 м3 аспайтын өзге де заңды тұлғалар үшін ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 476,77 теңге мөлшерінде;

- тұтыну көлемі жылына 5 000 м3 және одан асатын басқа заңды тұлғалар үшін ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 1053,85 теңге мөлшерінде.

1.2. кәріз жүйесінің қызметтеріне:

-  халық үшін ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 174,99 теңге мөлшерінде;

- бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар үшін ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 787,76 теңге мөлшерінде,

- басқа тұтынушылар үшін ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 737,28 теңге мөлшерінде.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Қарағанды Су» ЖШС тұтынушылардың назарына Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 29 қыркүйектегі №180-НҚ бұйрығымен «Бекітілген тарифті оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін «Қарағанды Су» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін өзгерту туралы» 2023 жылғы 1 қаңтар мен 31 желтоқсан аралығынағы кезеңге арналған «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес тарифтер бекітілді:

 

            1.1. тұтынушылар топтары үшін сумен жабдықтау қызметтеріне:

- магистральдық құбырлар (техникалық су) арқылы су беру ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 34,32 теңге мөлшерінде;

- халық ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 115,91 теңге мөлшерінде;

- «Теплотранзит Қарағанды» ЖШС ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 164,44 теңге мөлшерінде;

- «Қарағанды Энергоцентр» ЖШС ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 134,42 теңге мөлшерінде;

- «Оқжетпес-Т» ЖШС ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 104,76 теңге мөлшерінде;

- бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 924,28 теңге мөлшерінде;

- тұтыну көлемі жылына 5 000 м3 аспайтын өзге де заңды тұлғалар ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 407,51 теңге мөлшерінде;

- тұтыну көлемі жылына 5 000 м3 және одан көп болатын өзге де заңды тұлғалар, ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 900,73 теңге мөлшерінде.

 

            1.2. тұтынушылар топтары үшін су бұру қызметтеріне:

-  халық ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 105,88  теңге мөлшерінде;

-бюджет қаражаты   есебінен ұсталатын ұйымдар үшін ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 787,76 теңге мөлшерінде                                                                                                                                                                                                                              

 

 - басқа тұтынушылар үшін ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 737,28 теңге мөлшерінде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТОО «Қарағанды Су» доводит до сведения потребителей, что приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 06 января 2022 года № 1-ОД «О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области  от 29.09.2021 г. № 180-ОД «Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока действия товариществу с ограниченной ответственностью  «Қарағанды Су»  на услуги водоснабжения и водоотведения» утверждены тарифы на 2022 год

на услуги водоснабжения

Группы потребителей

с 1 января по 30 июня 2022года

с 1июля по 31  декабря 2022года

тенге/м3 без НДС

тенге/м3 с НДС

тенге/м3 без НДС

тенге/м3 с НДС

 

Средний тариф

143,30

 

143,30

 

1

Население

90,39

101,24

96,72

108,33

2

Техническая вода (дачи)

28,63

32,07

28,63

32,07

3

ТОО «Окжетпес-Т»

83,85

93,91

83,85

93,91

4

ТОО «Караганда Энергоцентр»

107,59

120,50

107,59

120,50

5

ТОО «Теплотранзит Караганда»

131,62

147,41

131,62

147,41

6

Бюджетные организации

739,80

828,58

739,80

828,58

7

Юр.лица с объемом потребления воды не более 5000м3 в год

326,17

365,31

326,17

365,31

8

Юр.лица с объемом потребления 5000м3 и  более  в год

720,94

807,45

720,94

807,45

 

на услуги водоотведения:

Группы потребителей

с 1 января по 30 июня 2022года

с 1июля по 31  декабря 2022года

тенге/м3 без НДС

тенге/м3 с НДС

тенге/м3 без НДС

тенге/м3 с НДС

 

Средний тариф

165,16

 

165,16

 

1

Население

81,05

90,78

87,53

98,03

2

Организации, содержащиеся за счет бюджетных средств

378,85

424,31

378,85

424,31

3

Прочие потребители

354,57

397,12

354,57

397,12

 

 «Қарағанды Су» ЖШС өз тұтынушыларының назарына Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы бойынша Департаментінің 2022 жылдың 6 қаңтарындағы №1-НҚ «Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы бойынша Департаментінің 2021 жылдың 29 қыркүйегіндегі №180-НҚ «Қарағанды Су» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне бекітілген тарифті оның қолданылу мерзімі өткенге дейін өзгерту туралы» Бұйрығына өзгертулер еңгізу туралы бұйрығына сәйкес   2022 жылға тарифтердің бекітілгендігін хабарлайды:

 

Сумен жабдықтау қызметтеріне:

Тұтынушылар тобы

2022 жылдың
1 қаңтарынан
30 маусымына дейін

2022 жылдың
1 шілдесінен
31 желтоқсанына дейін

теңге/м3 ҚҚС-сіз

теңге/м3 ҚҚС-пен

теңге/м3 ҚҚС-сіз

теңге/м3 ҚҚС-пен

 

Орташа тариф

143,30

 

143,30

 

1

Тұрғындар

90,39

101,24

96,72

108,33

2

техникалық су(саяжай)

28,63

32,07

28,63

32,07

3

ТОО «Окжетпес-Т»

83,85

93,91

83,85

93,91

4

ТОО «Караганда Энергоцентр»

107,59

120,50

107,59

120,50

5

ТОО «Теплотранзит Караганда»

131,62

147,41

131,62

147,41

6

Бюджеттік қаражаттар есебіндегі мекемелер

739,80

828,58

739,80

828,58

7

Су тұтыну көлемі жылына 5000 м3 аспайтын өзге заңды тұлғалар үшін

326,17

365,31

326,17

365,31

8

Су тұтыну көлемі жылына 5000 м3 асатын өзге заңды тұлғалар үшін

720,94

807,45

720,94

807,45

 

на услуги водоотведения:

Тұтынушылар тобы

2022 жылдың
1 қаңтарынан
30 маусымына дейін

2022 жылдың
1 шілдесінен
31 желтоқсанына дейін

теңге/м3 ҚҚС-сіз

теңге/м3 ҚҚС-пен

теңге/м3 ҚҚС-сіз

теңге/м3 ҚҚС-пен

 

Орташа тариф

165,16

 

165,16

 

1

Халық үшін

81,05

90,78

87,53

98,03

2

Бюджеттік қаражаттар есебіндегі мекемелер және өзге тұтынушылар үшін

378,85

424,31

378,85

424,31

3

бюджеттік қаражаттар есебіндегі мекемелер және Өзге тұтынушылар үшін

354,57

397,12

354,57

397,12

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОО «Қарағанды Су»доводит до сведения потребителей, что приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от  29 сентября 2021 года №180-ОД«Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока действия товариществу с ограниченной ответственностью  «Қарағанды Су»  на услуги водоснабжения и водоотведения» утверждены тарифы в соответствии с пп.1п.1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» на период с 1 января по 31 декабря 2022 года:

 1.1. на услуги водохозяйственной системы для групп потребителей:

- подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода)  в размере 32,07 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- население  в размере 108,33тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- ТОО «Теплотранзит Караганда»  в размере 147,41 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- ТОО «Караганда Энергоцентр»  в размере  120,50 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- ТОО «Окжетпес-Т»  в размере 93,91 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- организации, содержащиеся за счет бюджетных средствв размере828,58 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- прочие юридические лица с объемом потребления, не превышающим 5 000 м3 в год,  в размере365,31 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- прочие юридические лица с объемом потребления 5 000 м3и более в год, в размере 807,45 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

1.2. на услуги канализационной системы для групп потребителей:

-  население  в размере  98,03тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, в размере 424,31 тенге с учетом НДС,

- для прочих  потребителей в размере397,12 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОО «Қарағанды Су» доводит до сведения потребителей, что приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от  29 сентября 2021 года № 179-ОД отменен приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 175-ОД от 23 сентября 2021 года «Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока действия товариществу с ограниченной ответственностью  «Қарағанды Су»  на услуги водоснабжения и водоотведения». Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 29 сентября 2021 года №180-ОД «Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока действия товариществу с ограниченной ответственностью  «Қарағанды Су»  на услуги водоснабжения и водоотведения» утверждены тарифы в соответствии с пп.1п.1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» с вводом в действие с 1 октября 2021 года  на период с 1 октября по 31 декабря 2021 года:

 1.1. на услуги водохозяйственной системы для групп потребителей:

- подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода)  в размере 29,97 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- Население  в размере 101,24  тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- ТОО «Теплотранзит Караганда»  в размере  130,98 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- ТОО «Караганда Энергоцентр»  в размере  107,07 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- ТОО «Окжетпес-Т»  в размере  83,44 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- организации, содержащиеся за счет бюджетных средств в размере  736,20 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- прочие юридические лица с объемом потребления, не превышающим 5 000 м3 в год,  в размере  324,58 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- прочие юридические лица с объемом потребления 5 000 м3 и более в год, в размере 717,44 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

 

1.2. на услуги канализационной системы для группы потребителей:

-  Население  в размере  90,78  тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, в размере 374,23 тенге с учетом НДС,

- для прочих  потребителей, в размере 350,25 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************

ТАРИФ на 2021 год

ТОО «Қарағанды Су» доводит до сведения потребителей услуг, что в соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан  по Карагандинской области от 19 ноября 2020 года № 188- ОД,  утверждены тарифы с вводом в действие с 1 января 2021 года на 2021 год :

      1.1. на услуги водохозяйственной системы :

     - подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода)  в размере            29,97 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для населения в размере                                         101,24 тенге за 1 м3 с учетом НДС ;

- для ТОО «Теплотранзит Караганда» в размере   126,40 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для ТОО «Караганда Энергоцентр» в размере    103,33 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для ТОО «Окжетпес-Т» в размере                         80,53  тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для  организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, в размере 710,48 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для прочих юридических лиц с объемом потребления, не превышающим 5 000 м3 в год, в размере 313,24 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для прочих юридических лиц с объемом потребления, 5 000 м3  и более в год, в размере 692,37  тенге за 1 м3 с учетом НДС.

      1.2. на услуги канализационной системы:

- для населения в размере   90,78  тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, в размере 358,11 тенге с учетом НДС,

- для прочих  потребителей, в размер 335,16 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

********************************************************************************

 ТОО «Қарағанды Су» сообщает, что в соответствии с приказом ТОО «Қарағанды Су» от  25   ноября 2020 года № 910  самостоятельно снижены тарифы:

     1.1. на услуги водохозяйственной системы до следующего уровня :

     на период с 1 января по 31 декабря 2021 года для группы потребителей:

- подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода)  до 29,95 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

     на период  с 1 января по 31 марта 2021 года для групп потребителей:

- ТОО «Теплотранзит Караганда» до 115,29 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- ТОО «Караганда Энергоцентр» до 94,25 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- ТОО «Окжетпес-Т» до 73,45 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- организации, содержащиеся за счет бюджетных средств, до 648,02 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- прочие юридические лица с объемом потребления, не превышающим 5 000 м3 в год, до 285,70 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- прочие юридические лица с объемом потребления 5 000 м3  и более в год, до 631,47 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

       1.2. на услуги канализационной системы до следующего уровня :

   на период  с 1 января по 31 марта 2021 года для группы потребителей:

- для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, в размере 304,70 тенге с учетом НДС,

- для прочих  потребителей, в размер 304,70 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

*************************************************************************************************************************

12.05.2020

Уважаемые потребители услуг  ТОО  «Қарағанды Су»!

В связи с прекращением  действия режима  чрезвычайного положения  11 мая 2020 года, уведомляем Вас о том, что с 11 мая 2020 года прекратил действовать тариф для населения на водоснабжение и водоотведение, введенный на период чрезвычайного положения-с 1 апреля 2020 года. 

На период  ЧП, то есть с 1 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года тариф для населения был снижен  на  5% : тариф на водоснабжение для населения составлял:  86 тенге 14 тиын за куб.м. без НДС, 96 тенге 48 тиын за куб.м. с НДС. По водоотведению тариф составлял 77 тенге 24 тиын за куб.м. без НДС, 86 тенге  51 тиын с НДС.

С 12 мая 2020 года начисление для населения за услуги водоснабжения и водоотведения будет производиться по ранее действовавшему тарифу (до ЧП). Тариф на услуги водоснабжения для населения составляет: 90 тенге 39 тиын  за куб.м без НДС, 101 тенге  24 тиын за куб.м с НДС. На услуги водоотведения:  81 тенге  5 тиын  за куб.м без НДС;  90 тенге 78 тиын  за куб .м с НДС.

*************************************************************************************************************************** 

03.04.2020

Вниманию потребителей ТОО «Қарағанды Су»!

с 1 апреля 2020 года на период действия чрезвычайного положения, тариф на услуги водоснабжения и водоотведения ТОО «Караганды Су» для населения снижен на 5%. Квитанции с новым тарифом за апрель горожане  получат в мае. Таким образом, для населения, с 1 апреля 2020 года,на период ЧП, тариф на Водоснабжение составляет 86 тенге 14 тиын без НДС за 1 куб.м., 96 тенге 48 тиын с НДС. По канализации тариф составляет 77 тенге 24 тиын без НДС за 1 куб.м,86 тенге 51 тиын с НДС.

 **************************************************************************************************************************

03.02.2020

ТОО  «Қарағанды Су» уведомляет потребителей об окончании срока действия приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 406-ОД от 25 декабря 2018 года о введении временных компенсирующих тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с 1 марта 2019 года до 1 марта 2020 года.

На основании приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области № 14-ОД от 27 января 2020 года «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения ТОО ««Қарағанды Су» 2020 год» с 1 марта 2020 года вводятся в действие следующие предельные уровни тарифов на 2020 год:

Группы потребителей

тариф,
 тенге за 1 куб.м
без НДС

тариф,
 тенге за 1 куб.м
с  НДС

 
 

I

Услуги  водоснабжения

 

1.1

Подача по магистральным трубопроводам (техническая вода)

26,74

29,95

 

1.2

ТОО "Теплотранзит Караганда"

102,94

115,29

 

1.3

ТОО "Караганда Энергоцентр"

84,15

94,25

 

1.4

ТОО "Окжетпес-Т"

65,58

73,45

 

1.5

Население

90,39

101,24

 

1.6

Организации, содержащиеся за счет бюджетных средств

578,59

648,02

 

1.7

Прочие  юридические лица с объемом потребления, не превышающим 5 000 м3 в год

255,09

285,70

 

1.8

Прочие  юридические лица с объемом потребления, превышающим 5 000 м3  в год

563,81

631,47

 

 

Средний тариф

115,70

 

II

Услуги  водоотведения

 

2.1

Население

81,05

90,78

 

2.2

Организации, содержащиеся за счет бюджетных средств и прочие потребители

272,05

304,70

 

 

Средний тариф

138,31

 

 

 ***********************************************************************************************************************************************************************************************

 Тариф (1.03.2019г. - 1.03.2020г.) 

ТОО «Қарағанды Су» доводит до сведения потребителей, что приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 406-ОД от 25 декабря 2018 года с 1 марта 2019 года до 1 марта 2020 на услуги водоснабжения и водоотведения ТОО «Қарағанды Су» утверждены временные компенсирующие тарифы:

1.На услуги водоснабжения: 

-подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) – 26,74 тенге за 1 м3 без учета НДС, 29,95 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

-для ТОО «Теплотранзит Караганда» - 99,48 тенге за 1 м3 без учета НДС, 111,42 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

-для ТОО «Караганда Энергоцентр» - 81,32 тенге за 1 м3 без учета НДС, 91,08 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

-для ТОО «Окжетпес-Т» - 63,38 тенге за 1 м3 без учета НДС, 70,99 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

-для населения – 90,39 тенге за 1 м3 без учета НДС, 101,24 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

-для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств – 516,42 тенге за 1 м3 без учета НДС, 578,39 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

-для прочих юридических лиц с объемом потребления, не превышающим 5 000 м3 в год – 227,68 тенге тенге за 1 м3 без учета НДС, 255,0 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

-для прочих юридических лиц с объемом потребления, превышающим 5 000 м3 в год – 503,23 тенге за 1 м3 без учета НДС, 563,62 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

2.На услуги водоотведения:

-для населения – 81,05 тенге за 1 м3 без учета НДС, 90,78 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

-для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, и для прочих потребителей – 260,25 тенге за 1 м3 без учета НДС, 291,48 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

Тариф (1.01.2019г.) 

ТОО  «Қарағанды Су» доводит до сведения потребителей, что на основании приказа товарищества с ограниченной ответственностью № 1255 от 10 декабря 2018 года «О снижении предельных уровней тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения ТОО ««Қарағанды Су» для потребителей с 1 января 2019 года», согласованного письмами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей  по Карагандинской области от 14 декабря 2018 года № 3-5/4518 и № 3-5/4519

с 1 января 2019 годавводятся в действие следующие тарифы:

1.На услуги водоснабжения

- подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода)  27,67 тенге за 1 м3 без учета НДС, 30,99 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для ТОО «Теплотранзит Караганда» в размере 102,94 тенге за 1 м3 без учета НДС,  115,29 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для ТОО «Караганда Энергоцентр» в размере 84,15 тенге за 1 м3 без учета НДС, 94,25 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для ТОО «Окжетпес-Т» в размере 65,58 тенге за 1 м3 без учета НДС, 73,45 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для населения в размере 93,53 тенге за 1 м3 без учета НДС,  104,75 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, в размере 534,38 тенге за 1 м3 без учета НДС, 598,51 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для прочих юридических лиц с объемом потребления, не превышающим 5 000 м3 в год, в размере 235,60 тенге за 1 м3 без учета НДС, 263,87 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для прочих юридических лиц с объемом потребления, превышающим 5 000 м3 в год, в размере 520,73 тенге за 1 м3 без учета НДС,583,22 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

2.На услуги водоотведения

- для населения в размере 83,18 тенге за 1 м3 без учета НДС, 93,16 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, и для прочих потребителей в размере 267,09 тенге за 1 м3 без учета НДС,  299,14 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

Тариф (1.01.2018г.) 

         ТОО «Қарағанды Су» доводит до сведения потребителей, что на основании приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 65-ОД от 23 мая 2017 года «О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 23 ноября 2017 года № 321-ОД «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения товариществу с ограниченной ответственностью «Қарағанды Су» на 2016-2020 годы» будут изменены  тарифы на услуги водоснабжения с вводом в действие с 1 января 2018 года:

- для ТОО «Теплотранзит Караганда» - в размере 102,94 тенге за 1 м3 без учета НДС, 115,29 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для ТОО «Караганда Энергоцентр» - в размере 84,15 тенге за 1 м3 без учета НДС 94,25 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для ТОО «Окжетпес-Т» - в размере 65,58 тенге за 1 м3 без учета НДС 73,45 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для прочих юридических лиц с объемом потребления воды не превышающим 5000 м3 в год - в размере 248 тенге за 1 м3 без учета НДС, 277,76 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

      Для других категорий потребителей действующий тариф на услуги ТОО «Қарағанды Су» без изменений.

 

Тариф (1.01.2016г.)

ТОО «Қарағанды Су» доводит до сведения потребителей, что на основании приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 321-ОД от 23 ноября 2015 г. «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения товарищества с ограниченной ответственностью «Қарағанды Су» на 2016-2020 годы», с 1 января 2016 г вводятся в действие тарифы:

1.На услуги водоснабжения:

-подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) 27,67 тенге за 1 м3 без учета НДС, 30,99 тенге за 1 м3 с учетом НДС ;

- для ТОО «Теплотранзит Караганда» в размере 98,94 тенге за 1 м3 без учета НДС, 110,81 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для ТОО «Караганда Энергоцентр» в размере 80,15 тенге за 1 м3 без учета НДС, 89,77 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для ТОО «Окжетпес» в размере 65,25 тенге за 1 м3 без учета НДС, 73,08 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для населения в размере 98,45 тенге за 1 м3 без учета НДС, 110,26 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, в размере 534,38 тенге за 1 м3 без учета НДС, 598,51 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для прочих юридических лиц с объемом потребления воды, не превышающим 5000 м3 в год, в размере 320,63 тенге за 1 м3 без учета НДС, 359,11 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для прочих юридических лиц с объемом потребления воды, превышающим 5000 м3 в год, в размере 534,38 тенге за 1 м3 без учета НДС, 598,51 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

2. На услуги канализационной системы:

- для населения в размере 86,08 тенге за 1 м3 без учета НДС, 96,41 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, и для прочих потребителей в размере 267,09 тенге за 1 м3 без учета НДС, 299,14 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

 Объявление опубликовано в областной газете «Индустриальная Караганда» № 176-177 от 1 декабря 2015 года.