Құрметті тұтынушылар! Енді тұрғындарда «Қарағанды Су» ЖШС қызметкерлерімен байланыссыз тәулік бойы суық су көрсеткішін беруге, сондай-ақ егер пәтер немесе үй сатып алған болса, үйінен шықпай-ақ есеп шотты өз аттарына рәсімдеуге тамаша мүмкіндік пайда болды.    «Қарағанды Су» ЖШС суық су көрсеткішін беруге және есеп шотты өз аттарына рәсімдеуге өтініш беруге ыңғайлы болу үшін Telegram ботын енгізуде. Бастапқы кезеңде тек осы екі қызмет түрі енгізілуде. Telegram боты сәтті енгізу мақсатында осы хабарландыру шыққан сәттен бастап тұтынушыларды тарту арқылы ашық тестілеу басталады.   Тұтынушыларға @KaragandySuBot пайдалану үшін шағын нұсқаулық ұсынамыз. 6. Смартфонға Telegram мессенджерін жазып алыңыз. 7. Поиск жүйесі арқылы @KaragandySuBot телеграмм-каналын іздеп табыңыз.  8. Старт командасын басыңыз 9. Шыққан командадан керегін таңдаңыз  - «передать показания» немесе  «переоформить лицевой счет». 10. Әрі қарай Telegram боттың командаларын орындаңыз.    Халықтың назарын ерекше сәттерге аударамыз: 1.  Ботпен жұмыс істегенде, сізге тірі адам емес, бот (робот) қызмет көрсететінін есте ұстаған жөн. Бот қосымша жазбалар мен белгілерді түсінбейді, оларға жауап бермейді және сізді диалогтың басына лақтырып жібереді. Сіздің қажеттіліктеріңізді сәтті орындау үшін сіз боттың командаларын қатаң орындауыңыз керек.  2. Көрсеткіштерді дұрыс беру үшін 9 таңбалы есеп шотты жазған кезде, бот мекенжай  мен су есептегіш құрылғысының нөмірін көрсетеді. Егер 2 немесе одан да көп есептегіш болса, көрсеткіштерді жеке-жеке жіберу қажет. Ыңғайлы болу және дұрыс теру үшін су есептегіш құрылғысының  нөмірі бөлек  көрсетіледі. Оны көшіріп, қажетті жерге қоюға болады. Өйткені, есептегіш нөмірі қате енгізілсе, бот көрсеткіштерді қабылдай алмайды.   3.  Есеп шотты өз атыңызға рәсімдеу үшін өтініш берген кезде смартфонға өтініштің үлгісін жүктеп алыңыз. Әрі қарай, үлгіге сәйкес А4 форматындағы қағаз парағына өтінішті қолмен жазып, оны PDF форматында ботқа жүктеп салу керек. Есеп шотты өз атыңызға рәсімдеу үшін қажетті құжаттар тізімі өтініш үлгілерінде берілген. Құжаттарды ботқа PDF форматында немесе фотосурет ретінде бір-бірден жүктеп салу керек. Бір уақытта бірнеше фотосуретті жүктеп салсаңыз, тек соңғы фотосурет жүктеледі. Фотосуреттер сапалы және көрнекті болуы керек. Содан кейін бот телефон нөміріңізді сұрайды. Сұрақтар туындаған жағдайда және өтініште ақпарат жеткіліксіз болса, «Қарағанды Су» ЖШС қызметкері телефон арқылы сізге хабарласады. Сіздің жеке шотты қайта рәсімдеу туралы өтінішіңіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындалатын болады. 4.  БТҚ (бірыңғай төлем құжаты) бойынша бірыңғай деректер базасының болуына байланысты, жеке есеп шотты қайта рәсімдеудің мұндай форматы уақытыңызды үнемдейді және әртүрлі коммуналдық қызмет көрсетушілерге бару керек емес.  5. Тестілеу кезінде боттағы сәтсіздіктер және күтпеген жағдайлар болуы мүмкін. Түсіністікпен қарауыңызды өтінеміз. Сұрақтарыңыз болса, өзіңіздің абоненттік бөлімшеңізге хабарласуыңыз сұраймыз.  6.  Өкінішке орай, ашық тестілеу кезінде заңды тұлғалар Telegram бот қызметтерін пайдалана алмайды. 7. Тестілеу сәтті өткен жағдайда Telegram бот басқа қызмет түрлерімен толықтырылуы мүмкін.  

Санитарные правила

Утверждены

приказом Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

16 марта 2015 года № 209

 Санитарные правила

«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»

1. Общие положения 

1. Настоящие Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (далее - Санитарные правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и определяют санитарно-эпидемиологические требования к охране источников водоснабжения от загрязнения, определению границ зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, к качеству питьевой воды, сооружениям водоснабжения и канализации, дезинфекции воды, к централизованному горячему водоснабжению при закрытых и открытых системах теплоснабжения, на системы теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения.

2. Настоящие Санитарные правила распространяются на объекты водоснабжения (централизованные и нецентрализованные системы питьевого, хозяйственно-питьевого водоснабжения), системы централизованного горячего водоснабжения и местам культурно-бытового водопользования.

3. Настоящие Санитарные правила распространяются на юридических и физических лиц, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, содержанием и эксплуатацией объектов водоснабжения.

4. В настоящих Санитарных правилах использованы следующие определения:

1) безнапорные воды - подземные воды, имеющие давление у верхней поверхности водоносного горизонта на уровне атмосферного давления;

2) напорные воды - подземные воды, перемещающиеся под давлением, превышающим атмосферное давление у верхней поверхности водоносного горизонта;

3) чрезвычайной ситуацией в питьевом водоснабжении признается прекращение на период более суток подачи питьевой воды водопотребителям вследствие аварии, катастрофы, стихийного или иной ситуации природного или техногенного характера, повлекшей за собой загрязнение, истощение источников питьевого водоснабжения и (или) повреждение систем питьевого водоснабжения;

4) бак-аккумулятор - емкость для накопления воды;

5) родник (ключ) - естественный сосредоточенный выход подземной воды на поверхность земли;

6) бьеф - часть водоема, реки, канала, расположенная по течению выше водозаборного сооружения (плотины, шлюза) или ниже его;

7) водоем первой категории - поверхностные водные объекты, используемые в качестве источника централизованного или нецентрализованного водного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

8) гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека;

9) деаэрация - удаление из воды растворенных в ней газов;

Читать далее:

ЖұмсалымӨлшем
Microsoft Office document icon sanitarnye_pravila_ot_16.03.2015_no_209.doc2.9 MB