Құрметті тұтынушылар! Енді тұрғындарда «Қарағанды Су» ЖШС қызметкерлерімен байланыссыз тәулік бойы суық су көрсеткішін беруге, сондай-ақ егер пәтер немесе үй сатып алған болса, үйінен шықпай-ақ есеп шотты өз аттарына рәсімдеуге тамаша мүмкіндік пайда болды.    «Қарағанды Су» ЖШС суық су көрсеткішін беруге және есеп шотты өз аттарына рәсімдеуге өтініш беруге ыңғайлы болу үшін Telegram ботын енгізуде. Бастапқы кезеңде тек осы екі қызмет түрі енгізілуде. Telegram боты сәтті енгізу мақсатында осы хабарландыру шыққан сәттен бастап тұтынушыларды тарту арқылы ашық тестілеу басталады.   Тұтынушыларға @KaragandySuBot пайдалану үшін шағын нұсқаулық ұсынамыз. 6. Смартфонға Telegram мессенджерін жазып алыңыз. 7. Поиск жүйесі арқылы @KaragandySuBot телеграмм-каналын іздеп табыңыз.  8. Старт командасын басыңыз 9. Шыққан командадан керегін таңдаңыз  - «передать показания» немесе  «переоформить лицевой счет». 10. Әрі қарай Telegram боттың командаларын орындаңыз.    Халықтың назарын ерекше сәттерге аударамыз: 1.  Ботпен жұмыс істегенде, сізге тірі адам емес, бот (робот) қызмет көрсететінін есте ұстаған жөн. Бот қосымша жазбалар мен белгілерді түсінбейді, оларға жауап бермейді және сізді диалогтың басына лақтырып жібереді. Сіздің қажеттіліктеріңізді сәтті орындау үшін сіз боттың командаларын қатаң орындауыңыз керек.  2. Көрсеткіштерді дұрыс беру үшін 9 таңбалы есеп шотты жазған кезде, бот мекенжай  мен су есептегіш құрылғысының нөмірін көрсетеді. Егер 2 немесе одан да көп есептегіш болса, көрсеткіштерді жеке-жеке жіберу қажет. Ыңғайлы болу және дұрыс теру үшін су есептегіш құрылғысының  нөмірі бөлек  көрсетіледі. Оны көшіріп, қажетті жерге қоюға болады. Өйткені, есептегіш нөмірі қате енгізілсе, бот көрсеткіштерді қабылдай алмайды.   3.  Есеп шотты өз атыңызға рәсімдеу үшін өтініш берген кезде смартфонға өтініштің үлгісін жүктеп алыңыз. Әрі қарай, үлгіге сәйкес А4 форматындағы қағаз парағына өтінішті қолмен жазып, оны PDF форматында ботқа жүктеп салу керек. Есеп шотты өз атыңызға рәсімдеу үшін қажетті құжаттар тізімі өтініш үлгілерінде берілген. Құжаттарды ботқа PDF форматында немесе фотосурет ретінде бір-бірден жүктеп салу керек. Бір уақытта бірнеше фотосуретті жүктеп салсаңыз, тек соңғы фотосурет жүктеледі. Фотосуреттер сапалы және көрнекті болуы керек. Содан кейін бот телефон нөміріңізді сұрайды. Сұрақтар туындаған жағдайда және өтініште ақпарат жеткіліксіз болса, «Қарағанды Су» ЖШС қызметкері телефон арқылы сізге хабарласады. Сіздің жеке шотты қайта рәсімдеу туралы өтінішіңіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындалатын болады. 4.  БТҚ (бірыңғай төлем құжаты) бойынша бірыңғай деректер базасының болуына байланысты, жеке есеп шотты қайта рәсімдеудің мұндай форматы уақытыңызды үнемдейді және әртүрлі коммуналдық қызмет көрсетушілерге бару керек емес.  5. Тестілеу кезінде боттағы сәтсіздіктер және күтпеген жағдайлар болуы мүмкін. Түсіністікпен қарауыңызды өтінеміз. Сұрақтарыңыз болса, өзіңіздің абоненттік бөлімшеңізге хабарласуыңыз сұраймыз.  6.  Өкінішке орай, ашық тестілеу кезінде заңды тұлғалар Telegram бот қызметтерін пайдалана алмайды. 7. Тестілеу сәтті өткен жағдайда Telegram бот басқа қызмет түрлерімен толықтырылуы мүмкін.  

Технический регламент о пожарной безопасности

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14
Об утверждении Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности»
изменениями и дополнениями по состоянию на 07.12.2012 г.) 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности».

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шести месяцев со дня первого официального опубликования.

 Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 16 января 2009 года № 14

 Технический регламент

«Общие требования к пожарной безопасности»

  1. Область применения 

1. Настоящий Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) принят в целях:

1) реализации законов Республики Казахстан: от 22 ноября 1996 года «О пожарной безопасности», от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании»;

2) защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также государственного имущества от пожаров.

2. Технический регламент определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает:

1) классификацию пожаров и их опасных факторов, веществ и материалов, а также технологических сред по взрывопожарной и пожарной опасности; взрывоопасных и пожароопасных зон; строительных материалов по пожарной опасности; строительных конструкций и противопожарных преград; электрооборудования, наружных установок, зданий, сооружений и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, которая приведена в приложении 1 к настоящему Техническому регламенту;

2) требования пожарной безопасности к объектам хозяйствования различного назначения на всех стадиях их жизненного цикла; при проектировании городских и сельских поселений; проектировании и строительстве зданий и сооружений; к продукции.

3. Положения настоящего Технического регламента обязательны для исполнения при:

1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции объектов капитального строительства, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации объектов, независимо от назначения и форм собственности;

2) разработке, принятии, применении и исполнении Технических регламентов, рекомендуемых положений нормативных и технических документов содержащих требования пожарной безопасности.

4. Для объектов специального назначения, в том числе объектов военного назначения; по производству, переработке, хранению радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов; по уничтожению и хранению химического оружия; космических объектов и стартовых комплексов; горных выработок, наряду с настоящим Техническим регламентом должны соблюдаться требования пожарной безопасности, изложенные в других Технических регламентах, нормативных правовых актах Республики Казахстан и документах в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Читать далее:

ЖұмсалымӨлшем
Microsoft Office document icon postanovlenie_pravitelstva_rk_ot_16.01.2009_no_14.doc2.05 MB